Grunt

Grunt je geneticky vyšlechtěný kroganský super-voják a výsledek výzkumů kroganského
vojevůdce Okeera. Ačkoliv je starý pouze několik týdnů, je již takřka plně fyzicky vyvinutý,
ačkoliv jeho čelní plát naznačuje, že se jedná o mladého Krogana. Jako každý mladý Krogan je
často prudký, agresivní a disponuje extrémní chutí do boje. Stinnou stránkou jeho původu je
neschopnost nalézt vlastní identitu a místo v kroganské nebo jakékoliv jiné společnosti. V rámce
druhého dílu jej má Shepard možnost získat do týmu.

 

V Mass Effect 2 jej Shepard získá ještě zavřeného v nádrži od vojevůdce Okeera a je na vás,
jestli tuto nádrž otevře a vypustí Grunta ven… Pokud ano, je třeba jej přesvědčit ke spolupráci a
nabídnout mu důvod, proč má za Sheparda bojovat a poslouchat jeho rozkazy. Stejně jako ostatní i
Grunt má svou osobní misi, která se odehrává na domovské planetě Kroganů, Tuchance. Zde se
bude Grunt ucházet o přijetí do klanu Urdnot a musí se prokázat jako dostatečně schopný v boji za
své přežití. Vzhledem k jeho původu se na něj část ostatních Kroganů na Tuchance dívá s
despektem. Pokud přežije také další události druhého dílu, můžeme se s ním setkat i v díle třetím,
byť se již nepřidá k Shepardovi do týmu. Lze se s ním potkat při jedné z vedlejších misí při
vyšetřování výskytu Rachnii na jedné z neosídlených planet, kde Grunt jako velitel úderné jednotky
Aralakh, provádí pátrání po zmizelých kroganských zvědech.

 

Grunta naluvil Steven Blum.