Jack „Subjekt Nula“

Jack, známá také jako Subject Zero, je jedním z členů Shepardova týmu a také kriminálnice,
která dokázala jako malá uprchnout nelidským pokusům Cerbera na poli lidské biotiky. Cílem
těchto výzkumů bylo vytvořit lidského biotika s nesrovnatelně vyššími schopnostmi, než má
kterýkoliv jiný člověk, a Jack je jejich výsledkem. V důsledku těchto zážitků z minulosti a
zkušeností ze svého nebezpečného života na okraji společnosti, je v určité míře psychicky
nevyrovnaná, náladová a příliš nevěří ostatním. Je také typická tetováním pokrývajícím víceméně
celé její tělo.

 

V Mass Effect 2 se s ní setkáme na palubě vesmírné věznice Očistec (Purgatory), kde je
uzavřena v kryo komoře jako extrémě nebezný vězeň. Po jejím vysvobození ji velitel Shepard
přesvědčí ke spolupráci a pomoci v boji proti Kolektorům. Vzhledem ke své špatné zkušenosti s
Cerberem není ze své situace příliš nadšená a obzvlášť nesnáší další členku týmu – Mirandu
Lawson. V rámci její osobní mise jí může Shepard pomoci se se svou minulostí vyrovnat při
průzkumu opuštěného zařízení Cerbera, kde byla podrobena zmíněným pokusům. Jack je
potenciální romance pro velitele Sheparda, která může pokračovat do třetího dílu za předpokladu,
že přežije události dílu druhého. V Mass Effect 3 ji můžeme potkat při jedné z vedlejších misí, kde
se podílí na výuce bioticky nadaných dětí na Grissomově akademii. Ačkoliv se potom nepřidá k
vašemu týmu, je možné se s ní potkat v rámci dalších setkání na Citadele.

 

O její namluvení se postarala Courtenay Taylor