Samara

Samara je Asarijská válečnice, která je součástí řádu tzv. Justikárek. Justikárky se drží
zvláštního kodexu chování, který jim přikazuje, jak v určitých situacích jednat. V zásadě jsou to
Asarijky se specifickým tréninkem závázené své misi – cestovat po galaxii a potírat zločin a
bezpráví na asarijském území. Samara patří k těm nejzkušenějším díky staletím stráveným svým
posláním a je silně zavázaná svému kodexu. Samozřejmě ne celý život byla Justikarkou, v mladších
letech pracovala často jako žoldák nebo byla nadšeným dobrodruhem. V průběhu let si snažila
založit vlastní rodinu a narodily se jí tři dcery (se všemi se během trilogie můžete potkat). Bohužel
všechny tři trpí zvláštní poruchou nervové soustavy, čímž se z nich staly tzv. Ardat-Yakshi, které při
splynutí s potenciálním partnerem způsobují přetížení jeho nervové soustavy a následnou smrt,
nejsou ani schopny se dál rozmnožovat. To bylo pro Samaru motivací, aby vstoupila do řádu
Justikárek.

 

V Mass Effect 2 jí potkáme na Illiu, kde se snaží vystopovat nebezpečného zločince, který
by se mohl ukrývat mezi žoldáky Eclipse. Pokud jí Shepard s tímto úkolem pomůže, přísahá mu
Samara své služby v boji proti Kolektorům. Její osobní mise se pak zabývá tímto uprchlým
zločincem, o kterém Samara prozradí, že je to nejstarší z jejích dcer, Morinth. Ta se skrývá na
Omeze, kde těží ze své genetické vady a vraždí jednu oběť za druhou. Pokud Samara tuto misi
přežije, stává se plně loajalní a je možnou romancí pro velitele Sheparda i velitelku Shepardovou,
byť vcelku omezenou. Pokud přežije i další události druhého dílu, je možné ji potkat v tom třetím
při průzkumu kláštera, kde jsou umístěny Ardat-Yakshi a který byl zasažen Smrťáky. Po této misi ji
však není možné přijmou do týmu, nicméně lze na ní narazit na Citadele.

 

Samaru namluvila Maggie Baird a pro její tvář byla předlohou americká modelka Rana
McAnear.