M-358 Talon

M-358 Talon

 

Talon je pistole s malým dosahem, oblíbená Cerberovými obránci. Vystřeluje velkorážní projektily, které způsobují masivní trauma nepancéřovaným cílům. Přebytečné teplo je natolik vysoké, že je vybavena šesti oddělenými zásobníky, které se otáčí podobně jako u revolveru z dvacátého století. ty zabraňují zaseknuti nebo selhání způsobené předčasným roztavením střely.