Vládce

„We impose order on the chaos of organic life. You exist because we allow it, and you will end because we demand it.“

 

Vládce je Reaper – první, se kterým se Shepard potká. Je jakýmsi předvojem, zanechaným v galaxii proto, aby jednou za 50 000 let vyvolal příchod Reaperů, kteří se zdržují v nekončících hlubinách temného vesmíru. Toho by dosáhl tím, že by vyslal signál na Citadelu, na základě kterého by správci aktivovali vysílač, pomocí kterého by se Smrťáci do Mléčné dráhy dostali.

 

Vládce, stejně jako každý Reaper, má schopnost ovládat organiky pomocí procesu indoktrinace. Kolem Smrťáka vždy existuje pole slabého, jemného signálu, který postupně nahlodává organikovu mysl až do té míry, kdy je bytost už jen pouhým stínem toho, co bývala dřív a je bezmezně oddaná Reaperově vůli. Jakožto Smrťák pohrdá Vládce všemi organickými rasami s tím, že život ostatních je dočasný, zatímco existence Reaperů je věčná.