Členové Rady

Rada Citadely, která se schází v prostorách vysoké věže Citadely, je hlavním vládnoucím orgánem nejen stanice, ale i celých částí vesmíru, náležících k Citadele. Úkolem Rady je urovnovávat spory mezi vládami organických ras či udržovat ve svobodných částech galaxie zákon a pořádek.
Radu tvoří zástupci každého z „hlavních“ národů Citadely. Ačkoli samotná Rada není nadřazena žádné z nezávislých vlád jednotlivých ras, její rozhodnutí i přesto nesou velkou váhu po celé galaxii.
Členy Rady jsou:

 

Asarijky
Radní Tevos. V případě, že Tevos nepřežije závěr prvního dílu trilogie, ji nahradí radní Irissa, jež je více chladnokrevnější než její předchůdkyně.

 

Salariané
Radní Valern. V případě, že Valern nepřežije závěr prvního dílu trilogie, jej v Radě nahradí Esheel, dalatrass a jedna z nejvýše postavených salarianských žen.

 

Turiané
Radní Sparatus. V případě, že Sparatus nepřežije závěr prvního dílu trilogie, převezme jeho funkci radní Quentius. Od původního radního se liší tím, že je daleko smířlivější vůči Shepardovi a i ochotnější k vzájemné spolupráci organických ras.

 

Lidé
V závěru první části může být zvolen buď David Anderson nebo Donnel Udina. Pokud je zvolen Anderson, po vypuknutí války s Reapery rezignuje a místo přepustí Udinovi.