M-11 Suppressor

M-11 Suppressor

 

M-11 Suppressor je produktem stejného programu jako M-5 Phalanx, ovšem byl primárně určen pro specialní jednotky, které potřebovaly tichou zbraň pro boj v uzavřených prostorách. M-11 Suppressor je díky konstrukčním změnám prakticky bezhlučný, ovšem jeho používání mimo vojenské složky je trestné, i přes to se ovšem v některých sektorech používá.